jump to navigation

Tausyiah 19 January 20, 2012

Posted by M.R in Post.
add a comment

Tausyiah : Ustadz Muhammad Sobirin,  13 Januari 2012

Syukur : menggunakan kenikmatan sesuai keinginan yg memberi.
Arti lain : meninggalkan kemaksiatan.
Taat kepada syariat itu hakekat Syukur.
Syukur termasuk faktor kebahagiaan.
======================
Rasulullah biasa ber istighfar 100 kali.
Tolonglah agama Allah maka Allah akan menolongmu.
=======
Hadist Ahmad Tirmidzi
Khutbah Rasulullah berkhutbah di atas onta..dan air liurnya menetes. Rasul tidak memerintahkan untuk membersihkan.
Jadi air liur onta itu suci.
Kencing unta dan kotoran onta itu tidak najis. Hewan ternak yg halal dimakan, kotorannya tidak najis.

Published with Blogger-droid v2.0.3

Tausyiah 18 January 20, 2012

Posted by M.R in Post.
add a comment

Tausyiah : Ustadz Muhammad Sobirin, 30 Desember 2011

syukur nikmat => nikmat bicara.
Kita berbicara untuk sesuatu yang baik, atau lebih baik diam.
Merokok = makruh
Makruh berasal dari kata Makruhun Yang dibenci.

Published with Blogger-droid v2.0.3

Tausyiah 17 January 20, 2012

Posted by M.R in Post.
add a comment

Tausyiah : Ustadz Muhammad Sobirin, 23 Desember 2011
======================
taqwa
Kamu mentaati Allah karena ilmu dari Allah. Bukan ikut-ikutan.
Meninggalkan larangan karena takut akan siksa juga karena ilmu, bukan karena ikut-ikutan. Takut di cela oleh manusia, bukan takut karena Allah.
====================
Bertakwalah dengan sebenar-benar takwa
====================
Ya ayyuhalladzina amanut taqullaha haqqo tuqotih.
Wala tamutuna illa wa antum muslimun.
Artinya:
Hai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya.
Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.
(QS 3 Ali ‘Imron ayat 102)

Published with Blogger-droid v2.0.3

Tausyiah 16 January 20, 2012

Posted by M.R in Post.
add a comment

Tausyiah : Ustadz Muhammad Sobirin, 16 Desember 2011

Sesungguhnya untuk mendapatkan ilmu dengan belajar, termasuk di dalamnya ilmu sikap, sabar, sopan santun, kebiasaan waktu dimana Allah sangat dekat, yaitu 1/3 malam terakhir.
======================
Larangan menggunakan perabot makan terbuat dari emas dan perak.
Larangan menggunakan perabot makan milik orang Nasrani dan atau Yahudi. Dikhawatirkan masih mengandung najis.

Published with Blogger-droid v2.0.3

Tausyiah 15 December 10, 2011

Posted by M.R in Post.
add a comment

Tausyiah : Ustadz Muhammad Sobirin,  9 Desember 2011
 ======================

Hadist Riwayat Imam Ahmad
 Rasulullah bersabda :Berilah jaminan kepadaku 6 hal, maka akan aku jamin sorga padamu:
 1. Berlakulah jujur ketika berbicara.
 2. Tunaikanlah janjimu.
 3. Tunaikanlah jika kamu diberi amanah
 4. Jagalah kehormatmu/auratmu.
 5. Dan tundukanlah pandanganmu.
 6. Menjaga tangan dari perbuatan dzalim.

Ulama menyatakan Dilarang memukul wajah. Termasuk di dalamnya tinju.
 ======================
Shalat Gerhana (kusuf atau khusuf) boleh sendiri namun jamaah lebih afdal.
Gerhana tidak ada kaitannya dengan kematian dan kelahiran seseorang. Namun merupakan ayat-ayat Allah.
Disyariatkan ketika terjadi gerhana, kita shalat dan berdoa karena merupakan waktu yang mustajab.
Waktu shalat dilakukan sejak awal mulai tertutup terjadi sampai nampak.
Sebelum shalat kita melihat dulu gerhananya.
Kalo gerhana tidak terlihat ya tidak shalat.

Pelaksanaan;
 -Tanpa azan.
 -Mengucapkan ashalatu jami’ah
 -Empat ruku dan empat sujud dalam 2 rakaat, dengan satu salam.
 -disunnahkan memanjangkan suratan, memanjangkan ruku dan sujud.
 -Rokaat pertama lebih pendek daripada rokaat pertama.
 -khutbah jika diperlukan.
 -doa, istighfar, berserah diri, sodaqah, memperbanyak amal sholeh.
 ======================
 Ruqyah diri sendiri:

  •  Berwudhu sebelum tidur.
  •  Baca ayat kursi. 3 kali.
  •  Baca annas, al falaq, al ikhlas. 3 kali.
  •  Meniupkan ke tangan.
  •  Mengusapkan ke seluruh tubuh yang terjangkau.
Published with Blogger-droid v2.0.3
%d bloggers like this: